Taller De Escritura Académica

Seminario temático dictado por María Marta García Negroni, 3er trimestre, 2021.
Código de Materia: 
MH110
Carga Horaria: 
Departamento: 
Departamento de Humanidades